partner nadace

hlavní partner


úvod Vodní Dlouhá spodní Dlouhá horní Bartošova náměstí Míru I. náměstí Míru II. Rašínova radnice Soudní Zarámí


Rašínova ulice Zlín


01Obyvatelé a čísla popisná v Rašínově ulici a na náměstí Míru
02Katastrální mapa ulice Rašínova a náměstí Míru
03Severní strana ulice Rašínova
04Další pohled na severní stranu ulice Rašínova
05Průhled ulicí Rašínovou k ulici Dlouhá
06Křížení ulice Dlouhé a Rašínovy - severní strana
07Pohled od náměstí Míru do ulice Rašínova
08Roh ulice Dlouhá a Rašínova - severní strana
09Pohled ulicí Rašínovou směr náměstí Míru
10Noční pohled na severní stranu ulice Rašínova
11Pohled z ulice Dlouhá na severní stranu ulice Rašínova
13Jižní strana ulice Rašínova, dříve nesla jméno ulice Hlavní
14Průhled ulicí Rašínova z náměstí Míru
54Severní strana ulice v pohledu od náměstí Míru

Dům čp. 67, parcela č. 241

Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín

V roce 1820 zde bydleli F. a T. Kašpárkovi

Původní starý dům, který asi koupil pan Josef Jelínek s manželkou Marií, nechal zbořit a v roce 1928-1930 postavil nový patrový dům. Josef Jelínek byl poštmistrem na poště, která sídlila na nové radnici. Později tam prodávala oděvy fy Rolný, poté tam provozoval prodej textilie včetně koberců O. Výmola.

Dům čp. 68, parcela č. 244

Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín

V roce 1820 zde bydlel František Machain

Dům, ve kterém byl dříve obchod Wassermann, později prodejna kola, šicí stroje Nypl.

Dům čp. 69, parcela č. 246/1

Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín

V roce 1820 zde bydlel Antonín Menšík

V domě byla hospoda Karla Klinkovského ∗12.6.1897 ve Zlíně. Byl řezník a uzenář. Byl synem Františka Klinkovského, pekaře ve Zlíně ∗7.8.1845 a matky Marie Jarolímkové ∗9.2.1850 v Malenovicích. S manželkou Antonii Švandovou ∗16.2.1903, dcerou Filipa Švajdy rolníka v Příluku. Karel Kliknkovský měl 4 sourozence: Eduarda ∗10.7.1899 †1935, Marii ∗1.5.1903, provdanou za Bohuslava Hlavničku z Prostějova, Boženu ∗5.5.1906, provdanou za Augustina Hejkala, učitele ve Zlíně, Miloslava ∗10.1.1909 †1922.

Dům čp. 70, parcela č. 247/1

Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín

V roce 1820 zde bydlel Matouš Peter

Dědeček Ladislav Macháň koupil celou parcelu č. 247, která sahala z ulice Rašínové až po ulici Zarámí. V původním domě měl Ladislav Macháň se svoji manželkou Annou ∗21.1.1881 †1976 holičství. Měli spolu tři děti: Ludmilu ∗21.8.1902, Jaromíra ∗5.9.1903 , Vlastu.

Jaromír v roce 1938 dům zboural a postavil nový patrový dům, ve kterém v přízemí otevřel kadeřnictví. Předtím v roce 1936 byl kolaudován dům na Zarámí, který dostal č. 18. Jak k tomuto popisnému číslu došlo, je menší záhadou. Domnívám se, že úřady, které přidělovaly popisná čísla domů, přidělily stará čísla domů, které byly již zbourány a nebyly nahrazeny.

Dům čp. 71, parcela č. 250

Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín

V roce 1820 zde bydlel František Chrastina

Dříve v tomto domě byla prodejna drogerie pana Novotného a fotoprodejna.

Dům čp. 72, parcela č. 251

Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín

V roce 1820 zde bydleli Šimon Baborský a František Šťasta

V tomto domě bydleli Mizerovi. Jan Mizera ∗17.12.1834, byl pekařem a byl dvakrát ženat. První manželka byla Františka Červinková z Bartošovy ulice č. 47, druhá byla Terezie Pospíšilová ∗8.5.1850. Jeho syn Leopold z druhého manželství ∗2.9.1850, byl též pekař. Zboural starý dům a postavil patrový dům s pekárnou a obchody. Dům byl postaven až do ulice Zarámí a má též číslo 72.

Dům čp. 467, parcela č. 252

Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín

Původní starý dům obýval starosta města Antonín Batia ∗24.3.1839 (starosta v r. 1898 – 1908). Měl živnost zámečnickou. Byl 2x ženatý a měl 9 dětí. Tento starý dům prodal Rudolf Batia (Baťa) Bohumilu Sieglovi ∗24.2.1889. Ten měl knihkupectví a knihařství naproti Rašínově ulici v domě č. 168, parcela č. 258. S manželkou Františkou Panášovou ∗20.6.1891, měl dvě děti. Květoslava ∗1.5.1914 – oženil se s Miroslavou Sousedíkovou ∗3.9.1923, dcerou Lumíra Sousedíka ∗23.7.1889, kteří bydleli na náměstí č. 61, vedle hotelu Balkán. Jarmilu ∗6.6.1916 ta se vdala za Graubnera. Dnes je v domě prodejna „Elektrodům“ propojená s obchodním domem „Zlaté jablko“.

Dům čp. 73, parcela č. 254/1

Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín

Dům postavila jako restauraci Antonie ∗30.1.1887, vdova po Vincentu Minaříkovi ∗11.3.1881, řezníku v Rašínově ulici č. 73. Jeho otec byl též řezníkem a jmenoval se Antonín Minařík ∗26.7.1846, bydlel v Pivovarské ulici v č. 5 a měl za manželku Františku Klausovou ∗13.11.1850.

Dům čp. 74, parcela č. 255/1

Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín

Jedná se o dům Eduarda Pelčáka, obuvníka, který postavil na místě původního starého domu nový dvojdům. Jižní dům z Rašínovy ulice má čp. 74 a severní část v ulici Dlouhá čp. 122. Byl postaven v roce 1932. Jeho syn Svatopluk byl také ševcem a měl jak ve starém, tak i v novém domě obuvnickou dílnu.

více obrázků tohoto místa z ulice Dlouhá

Dům čp. 166, parcela č. 256

Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín

V roce 1820 zde bydlel Petr Malota

Obchod Antonína Turny založil Martin Turna, který pocházel z Klečůvky. Antonín Turna ∗1878 asi jeho syn měl 4 děti: Antonína ∗1898, který měl na starosti provoz obchodu, Viléma ∗19.6.1903, který byl spoluprovozovatel, Annu, provdanou za Hlavounu, a Arnolda.

V roce 1929 byl původní dům zbourán a postaven patrový dům s pekárnou a s obchodem s koloniálním zbožím.

další obrázky tohoto domu z ulice Dlouhá

Dům čp. 167, parcela č. 257

Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín

V roce 1820 zde bydlel Petr Malota

Malota Ludvík ∗13.6.1874 byl cukrářem. S manželkou Bohumilou Březíkovou ∗10.10.1879, měli syna Ludvíka ∗21.11.1903, který se oženil s Emilií Lízalovou ∗31.12.1906. Postavili na Bartošově ulici v čp. 45 cukrárnu a kavárnu „SLÁVIA“.

Dům čp. 168, parcela č. 258

Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín

Původně, jak je vidět na obrázku, byl dům knihkupce B. Siegla, který později koupil dům naproti ulice starosty Bati čp. 467, který tam provozoval zámečnictví. Starý dům B. Siegl zboural a postavil tam nový dům. Dům čp. 168 byl též zbourán. V katastru je pak uvedeno na parcela zbořenisko.

Dům čp. 169, parcela č. 259

Ulice Rašínova Zlín

Tento dům vlastnil pan Kroupa. V přízemí byl obchod s porcelánem a skleněným zbožím. Obchod provozovala paní Fialová. Předpokládám, že dům byl postaven ve stejné době jako dům Weinsteinů (Kolářů), tj. asi v roce 1935. Při budování podchodu pod Dlouhou ulicí, který provádělo JZD Slušovice, byl dům zbourán.

Dům čp. 522, parcela č. 261/2

Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín

Dům postavil asi v roce 1931 František Evják.

Dům čp. 183, parcela č. 261/3

Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín

V roce 1935 postavil Bernard Weinstein na parcele 261/3 činžovní dům s obchody. Jeho syn Rudolf se po 2. světové válce oženil s Aničkou Procházkovou. Měl s ní 2 dcery, Zdenu a Blanku a syna Arona. Dcera Zdena se provdala za Koláře. Ten obchodní prostory v přízemí rekonstruoval na pekařství a cukrářství.

Dům čp. 170, parcela č. 261/1

Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín Ulice Rašínova Zlín

V roce 1820 zde bydlel Mikuláš Barvíř

Původní dům byl ve vlastnictví Mikuláše Kašpárka, starosty ve Zlíně. Ten ho prodal Bernardu Weinsteinovi ∗1878. Oženil se se Zdenou Reifeidovou a měli 3 syny: Arnošta ∗1908, Josefa ∗1910, Rudolfa ∗1915. V roce 1939 poslal své syny za hranice do ciziny. Po německé okupaci byl majetek zabaven a manželé Weinsteinovi byli poslání do Terezína a později do Osvětimi, kde byli umučeni.

Pan Weinstein přestavěl koupený dům s obchodem na látky. V roce 1936 pak ještě postavil nový dům na Rašínově ulici na parcela 261/3 s čp. 183.


poděkování

Ing. Jaroslav Klepal, in memoriam

zašlete nám materiál tady chci mít reklamu

úvod Vodní Dlouhá spodní Dlouhá horní Bartošova náměstí Míru I. náměstí Míru II. Rašínova radnice Soudní Zarámí


nahoru
Staré pozdravy Staré Luhačovice Staré železnice Staré Košice Stará Praha Old Prague Fotogen

© Starý Zlín 2007-2019

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?

Veškerý obrazový materiál na www.staryzlin.cz je opatřen ochranným vodoznakem, obsah těchto webových stránek je chráněn vlastním autorským právem nebo autorským právem jiných stran. Kopírování, rozšiřování, pronájem, vytěžování nebo jakékoli zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno, neoprávněné užití jakéhokoli obsahu je postižitelné v občanskoprávním i trestním řízení.