partner nadace

hlavní partner


úvod Vodní Dlouhá spodní Dlouhá horní Bartošova náměstí Míru I. náměstí Míru II. Rašínova radnice Soudní Zarámí


Náměstí Míru Zlín severní část


02Bartošova ulice, dříve Kovářská a Žebrácká
01Katastrální mapa Bartošovy ulice včetně situace radnice, asi rok 1924. Tmavě zelená čára je ulička spojující Zarámí a Bartošovu ulici.
03Katastrální mapa Bartošovy ulice před bouráním, asi roku 1980.
01Starší katastrální mapa severní strany náměstí Míru
02Doplňkový obrázek obyvatel severní strany náměstí Míru
03Novější katastrální mapa severní strany náměstí Míru
04Severní strana náměstí Míru
05Předchozí obrázek opatřen čísly popisnými
06Stará zástavba severní strany, kde vidíme hostinec U Seibertů
07Část severní strany náměstí Míru s ústím do ulice Rašínova
08Další pohled na severní stranu náměstí
09Rok 1930
10náměstí Míru Zlín severní část

11Výřez z velmi staré pohlednice, pohled na vystavené zboží před krámky"
12Po levé straně severní strana náměstí Míru v pokračování ulice Rašínova
13Náměstí Míru Zlín, severní část
14Náměstí Míru Zlín, severní část
15Náměstí Míru Zlín, severní část
16Náměstí Míru Zlín, severní část
17Náměstí Míru Zlín, severní část
18Náměstí Míru Zlín, severní část
19Náměstí Míru Zlín, severní část
20Náměstí Míru Zlín, severní část
21Náměstí Míru Zlín, severní část
22Náměstí Míru Zlín, severní část

Dům čp. 59, parcela č. 228

Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín

V roce 1820 v domě bydlel Jan Stavjaník

Dům patřil rolníku Zapletalovi. Byl rohovým domem, sousedil s ulicí Mlýnskou, později ulicí Kašpárkovou. Jedná se o dům, který byl velmi brzy zbourán.

Dům čp. 60, parcela č. 229

Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín

V roce 1820 v domě bydlel František Malota

Pak v domě bydlel František Stloukal, ∗1822 v Jedovnicích. Byl vyučen řezníkem a přistěhoval se do Zlína, kde pracoval jako panský řezník. Pak se osamostatnil a otevřel si v domě hospodu na náměstí. Jeho dcera Josefa, ∗1856, měla nemanželské dítě s MUDr. Františkem Vrlou, ∗1824. Rod Vrlů byl starým rodem a patřil do historie zlínských kovářů. Měli kovárnu na Kovářské ulici, nyní ulice Bartošova.

Tento nemanželský syn Karel Stloukal, ∗2.11.1887 v domě čp. 60 na náměstí, byl přední československý historik. Vystudoval kroměřížské gymnázium, pak univerzitu v Praze a Vídni. Pracoval ve Vatikáně a stal se pak řádným profesorem na filozofické fakultě Karlovy univerzity. Zemřel 19.11.1957 v Praze.

V roce 1912 dal postavit Josef Gajdůšek hotel Balkán. O osm let později koupili dům manželé Knapovi, kteří se vrátili z USA.

Dům čp. 61, parcela č. 230

Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín

V roce 1820 v domě bydlel Josef Sousedík

Jak již je výše uvedeno, v domě bydlela rodina Sousedíkova. Ti pro stavbu nového domu přikoupili vedlejší parcelu. V přízemí byly obchody a provozovny. V patře byly byty.

Dům čp. 62, parcela č. 231

Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín

V roce 1775 v domě bydlel Václav Kašpárek

Dům splynul s předešlým domem a pomyslné číslo 62 již přestalo existovat.

Nově postavený dům vlastnili Sousedíci. Lumír Sousedík, ∗23.7.1889 měl v původním domě na náměstí čp. 61 dceru Miroslavu, ∗3.9.1923, se kterou se oženil Květoslav Siegl, syn Bohumila Siegla, obchodníka a knihaře na Rašínově ulici čp. 467 parcela č. 252.

Dům čp. 63, parcela č. 232

Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín

V roce 1820 v domě bydlel Fabian Machain

Podle vyprávění koupil Jan Stuchlík původní starý dům od A. Lidmily, který ho podědil po starostovi Kašpárkovi. Syn Antonína Stuchlíka v roce 1931 starý dům zboural a postavil nový třípatrový dům. V původním domě zahájili výrobu obuvi sourozenci Baťovi. Výrobna byla ve dvoře a obchod vedle v hotelu Balkán.

Dům čp. 463, parcela č. 233

Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín

Jak je vidět z dobových fotografií, byl zde hostinec U Seibertů. Později dům koupila vdova po lékárníku Krausovi. Starý dům zbořila a postavila tu dům s lékárnou „U Anděla strážce“. Dnes je zde obchod s konfekcí.

Dům čp. 64, parcela č. 234

Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín

V roce 1820 v domě bydlel Kašpar Mezírka

Dům čp. 65, parcela č. 235/1

Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín

V roce 1820 v domě bydlel Jakub Malinka a Josef Barvíř

Josef Barvíř, ∗23.3.1784 ve Zlíně čp. 30, koupil dům na náměstí čp. 65 a jeho syn Martin narozený v domě čp. 65 ho ke konci života prodal ze zdravotních důvodů. Martin Barvíř ∗11.12.1810 se oženil s Antonií Červinkovou ∗14.6.1824 v domě čp. 179. Po prodeji pak koupil dům na Dlouhé ulici čp. 137.

Dům čp. 464, parcela č. 236

Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín

V původním domě měl železářství obchodník Pařízek. V domě však nebydlel. Měl postaven dům na Čepkovské ulici vedle nábřeží. Nový dům byl postaven o dost později než sousední domy. Železářství tam již nebylo.

Dům čp. 66, parcela č. 237

Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín Severní strana náměstí Míru, Zlín

V roce 1820 v domě bydlel Václav Machain

Starý dům patřil staviteli Rychmanovi. Na jeho místě postavila Rolnická záložna patrový dům. Byly tam obchody Káva-čaj a obchodník Kubíček. Dnes je to obecní dům s nájemníky.


poděkování

Ing. Jaroslav Klepal, in memoriam

zašlete nám materiál tady chci mít reklamu

úvod Vodní Dlouhá spodní Dlouhá horní Bartošova náměstí Míru I. náměstí Míru II. Rašínova radnice Soudní Zarámí


nahoru
Staré pozdravy Staré Luhačovice Staré železnice Staré Košice Stará Praha Old Prague Fotogen

© Starý Zlín 2007-2019

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?

Veškerý obrazový materiál na www.staryzlin.cz je opatřen ochranným vodoznakem, obsah těchto webových stránek je chráněn vlastním autorským právem nebo autorským právem jiných stran. Kopírování, rozšiřování, pronájem, vytěžování nebo jakékoli zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno, neoprávněné užití jakéhokoli obsahu je postižitelné v občanskoprávním i trestním řízení.