partner nadace

hlavní partner


úvod Vodní Dlouhá spodní Dlouhá horní Bartošova náměstí Míru I. náměstí Míru II. Rašínova radnice Soudní Zarámí


Dlouhá ulice Zlín horní část

Dlouhá ulice Zlín - horní část


popisky k fotografiím výše

01Pohled na horní část ulice Dlouhá kolem roku 1920
02Horní část ulice Dlouhá kolem roku 1920
03Horní část ulice Dlouhá, místo křižovatky Dlouhá X Kvítková
04Horní část ulice Dlouhá
05Západní část ulice Dlouhá
05_1Zaznačení předchozí fotografie v katastrální mapě
06Horní část ulice Dlouhá
07Horní část ulice Dlouhá kolem roku 1920
08Obchod Antonína Turny, Dlouhá X Rašínova
09Horní část ulice Dlouhá
10Horní část ulice Dlouhá
11Roh Kvítková X Dlouhá
12Roh Kvítková X Dlouhá
13Roh Kvítková X Dlouhá
14Ulice Dlouhá X třída Tomáše Bati
93Na této fotografii je dům postavený v roce 1929 pro pekárnu a obchod s potravinami na rohu Rašínovy ulice, stál na místě dnešního podchodu. Fotografii zaslal Antonín Turna
94Na Dlouhé z roku 1951 je vidět, trčící do vozovky, venkovský domek pana Kovařika, dále nad garáží ledovna Pavelcovy restaurace, kde byl skladován led na pivo. Fotografii zaslal Antonín Turna

Dům čp. 477 parcela č. 132

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

Dům na rohu ulice Dlouhé a Kvítkové obýval obuvník Stiassný. Obchodoval a prodával kroupy. Později obchod zrušil a dům byl jen k bydlení.

Dům čp. 125 parcela č. 131

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

V domě měl obchod pan Matějka. Prodával textil a galanterní potřeby. V průjezdu vedle domu byla později přistavena malá trafika. Byla vlastně postavena na parcele č. 130, kdo trafiku provozoval, jsem nezjistil.

Dům čp. 478 parcela č. 130

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

O tomto domě toho mnoho nevíme. Podle informace pana Miloslava Turny bylo v domě holičství. Bydlel tam také pan Kolinský, který byl hasičem.

Dům čp. 126 parcela č. 126

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

V domě bydleli manželé Krajčovi, Vincenc Krajča ∗ 1861 byl řezníkem a měl ve vedlejším domě čp. 127 řeznictví.

Dům čp. 127 parcela č. 125

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

V roce 1820 zde bydlel Tomáš Kořínek.

Jedná se o dům na Dlouhé ulici naproti domu obuvníka Pelčáka. V domě bylo řeznictví Vincence Krajči. Ten se narodil ∗26.8.1902 ve Zlíně ve vedlejším domě čp. 126. Jeho otec Vincenc Krajča a matka Mariána, rozená Barvířova, bydleli v domě čp. 126. Manželka řezníka Krajči byla Anna Hozová z Mladcové. Řeznictví na Dlouhé ulici bylo v provozu až do zbourání domu kvůli nové zástavbě. Fotografie domu byla pořízena asi v roce 1946. Ve výloze obchodu je plakát na konzervy UNRA, které pocházely od americké armády. Bylo to sušené mleté maso. To se nejdříve nechalo nabobtnat ve vodě a pak se z toho dělaly karbanátky.

Dům čp. 128 parcela č. 122

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

V roce 1820 v domě bydlel Josef Minařík.

Podle informací dům vlastnila Sabina Zlínská, pak dům podědil Antonín Krajča. V domě měl fotoateliér pan Slezák. Před domem stával kamenný kříž.

Dům čp. 129 parcela č. 121

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

V domě pobýval pan Kmoníček. Provozoval stolařskou činnost.

Dům čp. 130 parcela č. 120

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

V roce 1820 v domě bydlel Antonín Zoubek.

V původním domě na parcela č. 120 bydlel pan Barvíř, který prodal MUDr. Boháčkovi starý dům. Ten dům zboural a na stavební parcele v roce 1932 postavil čtyřpatrový dům pro bydlení a také pro provozování lékařské činnosti. MUDr. Boháček byl zlínským doktorem.

Dům čp. 131 parcela č. 117

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

V domě bydlel pan Ševčík. Byl zámečníkem, zda měl v domě i živnost není známo.

Dům čp. 132 parcela č. 116

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

V domě bydlel pan Odložil, měl provaznickou živnost.

Dům čp. 133 parcela č. 115

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

V domě bydlel František Hrbáček ∗2.1.1849 s manželkou Viktorii Kohoutkovou, měli syna Vladimíra, ten měl trafiku. Později v domě bydleli Šolcovi.

Dům čp. 479 parcela č. 114/1

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

Dům byl asi prodán paní Lojdové a ta zde měla vývařovnu.

Dům čp. 134 parcela 113/1

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

I tento dům patřil paní Lojdové, později byl pronajat plynárně.

Dům čp. 135 parcela č. 111

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

V domě měl cukrárnu Leopold Stuchlík narozený na Kudlově. Za manželku měl Františku rozenou Kylhofovou. Původně to byl dům pana Kolaříka. S manželkou, rozenou Minaříkovou, měli dceru Marii, která se provdala za Tomáše Kylhofa.

Dům čp. 480 parcela č. 110/2

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

V domě bydlel pan Červinka, byl ševcem. Také zde bydlel pan Blažek.

Dům čp. 136 parcela č. 109/1

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

V roce 1820 v domě bydlel František Stavjaník. V domě měl stolařství pan Krčma, vyráběl většinou nábytek.

Dům čp. 137 parcela č. 108

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

V původním domě bydlel pan Brázdil. Dům pak koupil Martin Barvíř, syn Bohumil ∗1904 v roce 1928–1929 starý dům zboural a postavil na stejném místě dům patrový, který v roce 1939 pronajal a postavil si nový dům na ulici k Pasekám. V roce 1951 Barvířovi dům na Dlouhé ulici prodali.

Dům čp. 138 parcela č. 104

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

V roce 1820 zde bydlel František Šmigura a Josef Tlusták.

Zbouraný dům před stavbou dnešní Komerční banky byl dům pana Hrbáčka.

Dům čp. 481 parcel č. 103

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

Poslední dům, který zůstal na Dlouhé ulici po bourání pro novou ulici – Třídu Tomáše Bati, která vedla směrem na Vizovice. Bydleli v něm sestry Červinkovy. Po zbourání i tohoto domu byla na místě parcel č. 103 a 104 postavena Komerční banka, která dostala čp. 152.

Dům čp. 166 parcela č. 256

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

V roce 1820 zde bydlel Petr Malota.

Obchod Antonína Turny založil Martin Turna, který pocházel z Klečůvky. Antonín Turna ∗1878 asi jeho syn měl 4 děti: Antonína ∗1898 – ten měl na starosti provoz obchodu, Viléma ∗19.6.1903 – spoluprovozovatele, Annu, provdanou za Hlaviznu, a syna Arnolda. V roce 1929 byl původní dům zbourán a postaven patrový dům s pekárnou a obchodem s koloniálním zbožím.

Dům čp. 172 parcela č. 352

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

Jedná se o zahradu domu MUDr. Gerbece na náměstí, která zasahuje až do ulice Dlouhé.

Dům čp. 174 parcela č. 353

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

V této části Dlouhé ulice se nacházely budovy pro skladování ledu pro hotel Záložna a pro restauraci.

Dům čp. 175 parcela č. 356

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

Pavelcova restaurace zasahovala dvorem na parcele až na Dlouhou ulici.

Dům čp. 509 parcela č. 270

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

Na této parcela stával dům Antonína Turny, který pak koupil i vedlejší dům a po jejich zbourání postavil nový patrový dům na obou parcelách č. 270 a 271. Nový postavený dům dostal nové čp. 510 a parcelové č. 270.

Dům čp. 510 parcela č. 271

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

Toto popisné číslo dostal nový dům, postavený panem Turnou, na parcelách č. 270 a 271. Původní domy byly zbořeny a stavební čára byla posunuta pro rozšíření Dlouhé ulice.

Dům čp. 515 parcela č. 273/2

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

Dům čp. 508 parcela č. 275

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

Dům pana Kovaříka byl dlouho vyčnívající do Dlouhé ulice.

Dům čp. 489 parcela 277/1

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

Dům původně patřil manželům Pastyříkovým, ti jej prodali. Nynější majitelé koupili i sousední dům pana Kovaříka a propojili oba domy na parcelách st. 4015 (277/1) a na parcele st. 275. Dříve měl dům čp. 508.

Dům čp. 164 parcela č. 277/3

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

Křižovatka Dlouhé ulice a třídy Tomáše Bati

Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín Ulice Dlouhá horní část Zlín

poděkování

Ing. Jaroslav Klepal, in memoriam

zašlete nám materiál tady chci mít reklamu

úvod Vodní Dlouhá spodní Dlouhá horní Bartošova náměstí Míru I. náměstí Míru II. Rašínova radnice Soudní Zarámí


nahoru
Staré pozdravy Staré Luhačovice Staré železnice Staré Košice Stará Praha Old Prague Fotogen

© Starý Zlín 2007-2019

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?

Veškerý obrazový materiál na www.staryzlin.cz je opatřen ochranným vodoznakem, obsah těchto webových stránek je chráněn vlastním autorským právem nebo autorským právem jiných stran. Kopírování, rozšiřování, pronájem, vytěžování nebo jakékoli zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno, neoprávněné užití jakéhokoli obsahu je postižitelné v občanskoprávním i trestním řízení.