partner nadace

hlavní partnerStarozlínské noviny Restaurace Monako historie ZOO Zlín dědečkův archiv fotoblog V. Šilhana podzemí

Zlínské podzemí

Čepkov foto podzemí autor

Kryt Čepkov

Kryt patřil mezi nejvybavenější a největší ve Zlínském kraji.

V době míru se uvažovalo o jeho využití pro školení zaměstnanců OD (který se nikdy nedokončil), sklad nábytku apod.

Důvod vyřazení z evidence: Spodní vody a poškozená hydroizolace, v roce 1997 zatopen. Stálý úkryt byl v únoru 2005 vyřazen z centrální evidence stálých úkrytů, vyřazení proběhlo na základě kontroly HZS kraje a také znaleckého posudku, vypracovaného soudním znalcem. Kryt byl v nevyhovujícím stavu a pronikala do něj velká spousta vody. Oprava hydroizolace nebyla možná. Z důvodu částečného zaplavení krytu vodou nebyl kryt po vyřazení zaveden ani do seznamu improvizovaných úkrytů.


označení účel místnosti plocha m²
1 schodiště 23,01
2 chodba 36,81
3 chodba 9,36
4 předsíň 14,43
5 nouzový východ 9,46
6 nouzový východ 8,17
7 sklad nábytku 911,8
8 skld 35,86
9 sklad 32
10 sklad 14,94
11 sklad CO, PO 18
12 sklad 10,92
13 vodní hospodářství 62,8
14 sklad chemikálií 11,7
15 nádrž na vodu 41
16 předsíň 11,7
17 sklad CO 44,26
18 sklad CO 51
19 předsíň 32,34
20 sklad 24,3
21 není na nákresu  
22 sklad 7
23 sklad 19,72
24 reexpedice 95,6
25 reexpedice OPZ 35,47
26 komora OPZ 10,89
27 služební místnost 28,7
označení účel místnosti plocha m²
28 strojovna ES 116
dieselagregát
29 sklad PHM 30,27
30 štěrkový chladič 10,33
31 expanzní komora 6,09
32 expanzní komora 4,77
33 expanzní komora 8,68
34 expanzní komora 5,55
35 expanzní komora ,02
36 expanzní komora 2,25
37 chodba 11,6
38 nouzový východ 9,85
39 nouzový východ 53
40 strojovna FVZ 124,09
41 komora PF 21,97
42 expanzní komora 3,6
43 expanzní komora 3,99
44 expanzní komora 12,87
45 komora FVZ 4,69
46 komora FVZ 8,71
47 kyslíkové zařízení 25,7
48 předsíň 18,9
49 výtah 17
50 manipul.chodba 5,87
51 dojezd výtahu 3,14
52 manipulační prostor 15,6
Celková plocha 2132,78 m2

Technologie uvnitř krytu byla nefunkční, následně demontována. Je možnost, že v krytu jsou některé technologie ponechány ale z důvodu soukromého vlastnictví se tato informace nepodařila zcela potvrdit.

Dle projektové dokumentace je uvedeno, že nadzemní části krytu : nouzový východ, stáčecí šachta a vyústění VZT bylo zbouráno. Stáčecí šachta sloužící pro plnění nádrží pro dieselagregát z povrchu krytu se v nadzemní části zaměřila a zaslepila - dle plánu se nachází na N 49°13.69653', E 17°39.68590'.

Zbudování kontrolního vlezu bylo provedeno použitím šachetních dílců uzavřenými voděnepropustným uzamykatelným poklopem (kanálový poklop) a stupačkami a to v prostorách původní přístupové chodby, která byla zkrácena. Tlakové dveře do vlastních prostor krytu byly BODOVĚ ZAVAŘENY.

Dnes by původní vstup do krytu byl zde: N 49°13.69832', E 17°39.70417'. Vybudovaný kontrolní servisní vstup je o pár metrů dále na vozovce.

Viditelné odvětrávací trubky jsou vidět na ostrůvcích parkoviště.

Samotný odvod vody z krytu se domnívám, že je součástí potrubí zakončeného 3 rourami ( 2 x 35cm a 1 x 30cm, které lze vidět z mostu přes řeku směrem proti proudu v podobné výškové úrovni jako je podlaha krytu. Vyústění: N 49°13.67757', E 17°39.70408'

Na základě usnesení rady Okresního národního výboru, které schválilo Program výstavby centra, přikročil v roce 1978 Útvar hlavního architekta okresu Gottwaldov ke zpracování územního plánu zóny Gottwaldov - Centrum. V prosinci 1980 byl Územní plán zóny Gottwaldov - Centrum 1980 - 2000 schválen radou ONV v Gottwaldově. (Naše pravda 1981 ) ing. arch. Jiří Gebrian, útvar hlavního architekta okresu Gottwaldov

Technické údaje

Zastavěná plocha úkrytu 51 x 55 m = 2805 m²
Výměra užitné plochy v úkrytu 2133 m²
Podlaha krytu vůči výšce plochy parkoviště je v hloubce - 4,6m
Kapacita ukrývaných osob 2000
Počet toalet 46
Objem vody Objem měl zajistit potřeby ukrývaných osob po dobu 3 dní
Počet kyslíkových lahví 50
Zkolaudován kolem roku 1994


Obří kryt dnes nikoho neukryje
článek z 20. listopadu 2001

zašlete nám materiál tady chci mít reklamu
nahoru
Staré pozdravy Staré Luhačovice Staré železnice Staré Košice Stará Praha Old Prague Fotogen

© Starý Zlín 2007-2019

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?

Veškerý obrazový materiál na www.staryzlin.cz je opatřen ochranným vodoznakem, obsah těchto webových stránek je chráněn vlastním autorským právem nebo autorským právem jiných stran. Kopírování, rozšiřování, pronájem, vytěžování nebo jakékoli zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno, neoprávněné užití jakéhokoli obsahu je postižitelné v občanskoprávním i trestním řízení.