partner nadace

hlavní partner
Zlínské pověsti

Zlínemá méno po zlýh lidoch

Naši to také vykládali, že napřece (napřeť se) Zlín menovál Zlaté japko. To méno co má dnez že dostál za keréjsi války a že mu ho dali ti vojáci, co Zlín dobyli.

Naši říkavali, že dyš to vojsko šlo, to nepřítelské, tož jag jeli přezlín, tože (tož že) ho opsadili. Zlíňané se tom ale bránili a velice že se bojovalo. A hen z Vasrmanového, s toho domu, lesti tam byla brána lebo co, na toho nepřítela léli vřelú vodu.

Ti vojáci ale to všecko dobyli a potom sami řekli, že nigde na ně nebyli lidé tag zlí jak tady a začali tomjestu (tomu městu) říkad Zlín. A tag dostál Zlín méno. Už mu ostalo.

Ale nekeří lidé říkavali, že to není pravda že tu byli lidé zlí, ale že je to načisto ináč. Že Zlín se napřeď menovál – Slín. A to proto, že tady je všecko na slínu.

Ten slín, to je hlina, co se z ní dělajú tihly a hrnce. Šag aj proto tady bylo pfr tolig hrnčířů. Celé rodiny hrňčířské tu byly. Tajak třebaz my. U náz byli fšeci hrňčířama. Staříček a celá rodina Lipenská. Celý rod byl hrňčířský.

Takovýh bylo ve Zlíně kolig a fšeci dělali hrnce z hliny, s toho slínu. A protože tady prý bylo už odjakživa všecko samý slín, dostalo aj to mjesto podle toho méno – Zlín.

O Potrubnéj ulici

Ve Zlíně, tam jag je fčil třída Tomáše Batě, tam byla prf Potrubná ulica. Ale to nebylo její pravé méno. Otrubná ulica to byla.

Menovala se tak proto, že gdysi se tam f každém dojme prodávaly otruby. To bývaly takové špatné roky, neúroda a takový hlat, že lidé na trhu braly ty otruby rukama a cpali ih do huby hrsťama hneď z mjecha.

Takový hlatu býl po keréjsi válce! A lidé tag uchýtali ty otruby, že handléři moseli stád u mjechů furd a klepali ty lidi po hánkoch palaškama, aby ím fšecko nezedli.

A s toho potom pofstalo méno Potrubnéj ulice.

Bartošova ulica se pfr také ináďž menovala. To byla Kovářská ulic. Tam zaséj byli sami kováři a ti nedělali nidz iného, enom kuli.

A tam jag je Kvítková ulica, tam bývali sami kadlci. Otedz vykládál, že tam dyš pfr šél, toš to prý bylo slyšed enom samé klepání, jak ti kadlci člunkama házali.

Kerchof také nebýl na tomístě jak fčil. Jeden kerchov býl jag je fčil nádraží. Ešče jak regulovali říku, šag mi to také otedz vykládal, toš tam vykopali celé truhly aj z mrtvýma.

Tam jag je Zbožensko, u teh rybníků, toš to védla jedna ulidze Zlína až na Zbožensko. To byla jediná dlúhatánská ulic. Tag býl Zlín gdysi veliký. Ale tema válkama se to potratilo.


nahoru
Staré pozdravy Staré Luhačovice Staré železnice Staré Košice Stará Praha Old Prague Fotogen

© Starý Zlín 2007-2019

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?

Veškerý obrazový materiál na www.staryzlin.cz je opatřen ochranným vodoznakem, obsah těchto webových stránek je chráněn vlastním autorským právem nebo autorským právem jiných stran. Kopírování, rozšiřování, pronájem, vytěžování nebo jakékoli zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno, neoprávněné užití jakéhokoli obsahu je postižitelné v občanskoprávním i trestním řízení.