ZOO Zlín (Baťova ZOO) a Tlustá hora

pohlednice ZOO Zlín a rozhledny na Tlusté hořepohlednice ZOO Zlín a rozhledny na Tlusté hořepohlednice ZOO Zlín a rozhledny na Tlusté hořepohlednice ZOO Zlín a rozhledny na Tlusté hořepohlednice ZOO Zlín a rozhledny na Tlusté hořepohlednice ZOO Zlín a rozhledny na Tlusté hořepohlednice ZOO Zlín a rozhledny na Tlusté hořepohlednice ZOO Zlín a rozhledny na Tlusté hořepohlednice ZOO Zlín a rozhledny na Tlusté hoře

ZOO zřízená Tomášem Baťou byla otevřena 1. května roku 1930, v parku u Zlínského zámku

Květen 1930 - 4 opičky, v jednom z malých jezírek bylo umístěno 10 želv

Podzim 1930 - želvy přemístěny jinam, jezírko zvětšeno a prohloubeno - noví obyvatelé 2 tuleni. Párek tuleňů (70 a 140 kg) spolu s několika dalšími zvířaty byl pro zřizovanou Zoo zakoupen u firmy Hagenbeck v Hamburku. Další zakoupená zvířata přezimovala v tehdy ještě nezbouraných objektech bývalého velkostatku. Vedle již dříve zakoupených opic a 10 želv zde čekali na jaro 2 mývali, 8 pestrobarevných papoušků a párek trpasličích indických holubů.

Leden 1931 - v Zoo jsou 2 páry daňků (hnědý a bílý), ochočený srneček, párek indických pávů, 4 indické kachny, pár čínských labutí a 2 holandské husy.

Konec ledna 1931 - zahrada má 43 zvířat

10. dubna 1931 - první zmínka v novinách o „berberském“ lvíčkovi. Dostal jméno César a narodil se v lednu 1931 v přerovském zimovišti rakouského cirkusu Rebernigg. S tímto cirkusem přijel v březnu téhož roku do Zlína. Před závěrem prvomájových oslav r. 1931 daroval Baťovi další lví mládě ředitel českého cirkusu pan Kludský, bylo staré teprve několik dní a dosahovalo délky 50 cm. Čtyřměsíční César tak dostal kamarádku Betty a budovaná Zoo další malé lvíče.

1. května 1931 - V den oslav Svátku práce neopatrností návštěvníků spolkla samička tuleně kapesník, který ji ucpal střeva a zvíře po 5 dnech pošlo.

1. polovina května 1931 – novým zvířetem je velký pelikán, v zahradě je 1 velbloud a uvažuje se o možné koupi slona!

Červen 1931 - daroval Zoo zlínský kolář Fr. Valčík 2 káňata lesní

Listopad 1931 – Zoo obohacuje liška z Podkarpatské Rusi (dar užhorodského advokáta JUDr. Hořejšího) a velký jezevec (ulovený lesním na Hvězdě u Važan na Kroměřížsku).

Přes zimu 1931 - většina zvířat Zlínské Zoo přezimovala v teplých místnostech na „Langrovém“ (staré hospodářské budovy bývalého velkostatku byly zbourány). Jenom daňci zůstali v male oboře a oba lvi v zateplené boudě v městském parku. Na jaře se postupně opět stěhovala všechna zvířata do parku. Nejprve to bylo několik druhů růžného ptactva - pávi, poštolky, sovy, exotické kachny a husy, snovači, dále orel, káně a jestřáb. Za nimi pak po dalším oteplení přišli mývalové, lišky, opice, drobné exotické ptactvo a velbloudí matka s mládětem, které dostalo jméno Pepíček.

Začátkem dubna 1932 měla Zlínská Zoo 84 zvířat a vbrzku se očekával velký přírůstek ptactva, které se mělo vylíhnout z celé stovky snesených vajec.

Podzim 1932 - pošel teprve půlroční velbloud Pepíček (příčinou smrti byla podle výsledku provedené pitvy srdeční mrtvice)

Na zimu 1932 / 1933 - se opět většina zvířat přestěhovala na „Langrovo“. V parku zůstali jen lvi César a Betty, vysoká zvěř, několik párků zlatých bažantů, divoké husy a kachny. K opicím přibyl 1 exemplář mladého zeleného kočkodana, který svou přítulností a ochočeností měl návštěvníkům nahradit uhynulého velblouda Pepíčka. Nejnovějším přírůstkem byla káňata, vylíhnutá ve Zlíně.

Duben 1932 - nákup dalších exotických tropických zvířat a ptactva. Kromě většího množství papoušků a jiných tropických ptáků se posádka na lodi Morava starala o opice a mungo. Toto vzácné zvíře koupil v Indii pro Zlínskou Zoo lodní lékař.

Duben 1934 - 2 lvíčata ve vrhu lvice Betty (mláďata se v podmínkách Zlínské Zoo udržela při životě jen několik hodin). Posledním novým obyvatelem Zoo v městském parku se stal čap, který v půli června 1934 samozvaně přilétl do ohrazeného prostoru mezi chovaná Zvířata...

S postupným stěhováním zvířat z městského parku do lesa na vrcholu Tlusté hory bylo započato koncem jara 1934 a v první půli července byla celá Zoo přestěhována. Zvířata byla umístěna v ohradách a prostorných klecích, postavených na prostranství pod rozhlednou.

Jaro 1935 - ve společné velké ohradě na Tlusté hoře procházeli daňci, velbloud a pávi, vedle byly dvě klece s opicemi. V dalších klecích se nacházeli 2 mývalové, jezevec, 4 lišky se 3 mláďaty a 2 lvi. Dále byli v Zoo papoušci, andulky, snovači, hrdličky, zlatí, diamantoví a královští bažanti a ochočený srnec. Lvice Betty vrhla další 2 mláďata (sama se o ně nedokázala starat a proto byla ošetřována strážcem Majáku panem Vavruškou - udržel je při životě 8 dní. Před očekáváním dalšího lvího přírůstku byla o pomoc požádána Pražská Zoo a dva ze tři narozených lvíčků byli v r. 1936 předáni do Tróje výměnou za medvědici, která naopak obohatila Zoo na Tlusté hoře ve Zlíně...

V září 1935 - odjíždí lev César na půl roku do Prahy. Sochař Bohumil Kafka jej použil jako model pro pomník M. R. Štefánika v Bratislavě. Nejen v tomto období byl lev filmován. Vrací se v únoru 1936. Césarova socha stoji v Bratislavě dodnes - dnes už jako symbol československé vzájemnosti bez Štefánika a na jiném místě než původním. Socha Césara stojí také v Praze na nádvoří Strahovského kláštera. K viděni je i vypreparovaná lvice Betty, a to na zámku v Malenovicích.

Duben a květen 1939 – v Zoo jsou stále 2 lvi (César a Betty), 1 šedý podkarpatský medvěd (Dora), dvojice černých kanadských medvědů (baribalové), 4 mývalové, 4 opice, 4 lišky, jezevec, morčata, v oboře daňci, laně a srnčí zvěř. V klecích papoušci a volně se zahradou procházel páv se svými družkami. Celkem 40 ks zvěře.

Jaro 1939 - Betty očekávala další přírůstek, avšak vychovat mláďata berberského lva bylo v Zoo obtížné (lvíčci, vyměněni v r. 1936 za medvědici z Prahy, v Pražské Zoo nepřežili zimu 1937).

V tisku je zahrada naposled zmiňována v roce 1940, z kontextu vyplývá, že jde pouze o sezónní záležitost, která nepřežila 2. světovou válku.

Lev s československým státním znakem Praha

Zdroj: sborník Zlínsko od minulosti k současnost, svazek 12 (Vladimír Štroblík, 1993)

ZOO Zlín, ZOO Lešná, zámek Lešná

ZOO Zlín a zámek LešnáZOO Zlín a zámek LešnáZOO Zlín a zámek Lešná

ZOO Zlín (ZOO Lešná) a zámek Lešná se nacházejí 4 km severovýchodně od Zlína

1804 - majitel lukovského panství, hrabě Josef Jan Seilern, nechal postavit na návrší zvaném "Leschna" jednoduché obydlí bažantníka a zahájil chov bažantů.

1810 - do uvedeného roku stál na Lešné původní lešenský zámek.

1818 - celý prostor se začal označovat jako obora (od okolí oddělen zdí).

1818-1823 - výstavba Tyrolského domu.

1887-1894 - hrabě František Seilern nechal postavit současný zámek.

1890 - kromě chovu bažantů a koroptví zaveden chov těžších belgických koní. V sousedství lešenského areálu založen hřebčinec, tzv. Reineltův dvůr.

1892-94 - nový komplex stájových budov - stáje, kočárovna a krytá zimní jízdárna.

1900 - hrabě Josef Seilern systematicky buduje přírodopisné muzeum. Postupně shromážil sbírku 25 000 palearktických ptáků, 42 000 ptačích vajec, 10 000 kolibříků. Do Lešné směřují první výpravy školních dětí.

1929-1930 - hrabě Josef Seilern zavedl chov oborních a exotických zvířat na Lešné. V areálu dnešní zoo se tehdy pohybovali jeleni, drobné antilopy, jeřábi, běžci emu. Ve velkém vytápěném skleníku volně poletovali exotičtí ptáci, především papoušci vlnkovaní (andulky), snovači a pěnkavy.

1939 - rozvoj této soukromé zoo ukončila smrt Josefa Seilerna a následujcí válečné události.

1945 - zestátnění zámeckého areálu.

1948 - zoo oficiálně otevřena pro veřejnost.

1953 - zoo potvrzena prováděcím výměrem Ministerstva zemědělství.

60. léta- zoo proslavil chov exotických bažantů a běžců emu. K nejvýznamnějším stavbám tohoto období patřil pavilon primátů a pavilon exotických zvířat.

70.-80. léta - významné rozšíření druhů chovaných zvířat (nosorožci, buvolci, šimpanzi, lední medvědi, guerézy). Pojetí a estetické provedení výběhů však bylo na velmi nízké úrovni. Areál naštěstí nezničily různé velkolepé "socialistické" stavby.

Z technického hlediska byla provedena dílčí plynofikace a vybudována malá centrální kuchyně a technické dílny.

90. léta- zahájení budování moderní zoo, ekologické stavby k ochraně prostředí, modernizace inženýrských sítí. Základní obnova zámeckého parku. stavební rekonstrukce pláště zámku, doplnění zámeckých sbírek, první svatební obřady na zámku Lešná.

1995-současnost - modernizace zoo. Areál rozčleněn podle jednotlivých kontinentů, výstavba nových, prostorných expozic s více druhy chovaných zvířat, průchozích výběhů a voliér, chovatelského zázemi zoo. Členství ZOO Zlín ve WAZA (Světová asociace zoologických zahrad a akvárií), EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad) a Unie BZ ČR (Unie botanických zahrad ČR).

Zdroj: www.zoozlin.eu

nahoru

© Starý Zlín | všechna práva vyhrazena | www, svatební video Praha SKILL production Zlín | stará Praha | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid | RSS valid
generální partner ZELENKA Czech Republic s.r.o. | oficiální partner statutární město Zlín