DSZO první trolejbusy

stavba vozovny | zahájení 1944 | trolejbusy | autobusy | ostatní | video

první trolejbusy ve Zlíně - zahájení provozu 27. ledna 1944

dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy dopravní podnik Zlín - zahájení trolejbusové dopravy

Zkušební trolejbusový provoz ve Zlíně byl zahájen 13. listopadu 1943.

Po jeho úspěšném zakončení bylo připravováno na 27. ledna 1944 slavnostní zahájení pravidelného provozu.

Toto se konalo v 11 hodin v sále Velkého kina za přítomnosti vedoucích představitelů města i německých okupačních orgánů. Mimo fotografií ze slavnostního stříhání pásky se zachoval i koncept projevu náměstka starosty Josefa Zavrtálka (který byl pronesen samozřejmě v německém jazyku). Vyzvednuty byly zejména zásluhy ing. Viléma Peciny o prosazení a zřízení trolejbusového provozu.

O tom, že zahájení pravidelné dopravy bylo v té době velmi sledovanou a výjimečnou událostí svědčí i řada dobových novinových článků.

O výstavbě, zahajovacím aktu a první jízdě trolejbusu ulicemi města natočili kameramani zlínských ateliérů krátký film a pořídili bohatou fotografickou dokumentaci. Tyto materiály se však bohužel nepodařilo v archivech vypátrat.

Provozovatelem trolejbusové dopravy tedy byla Zlínská dopravní akciová společnost, v jejímž čele stál ředitel ing. Vilém Pecina. Společnost zaměstnávala 48 zaměstnanců, z nichž přesně polovinu tvořil jízdní personál – řidiči a průvodčí.

Linky A a B měly 13 zastávek :

Náměstí Práce – Městský sad – Kvítková – Cigánov – Padělky – Zálešná – Nemocnice – Podvesná – Příčná – Spojovací – Komorní kino – Kamenná – Školní – Náměstí Práce.

Linka C měla 11 zastávek :

Lesní čtvrť – Příkrá – Škola Díly – Kamenná – Školní – Městský sad – Náměstí Práce – Na vyhlídce – Škola Letná – Strhanec – Prštné.

Všední dny provozu městské trolejbusové dráhy však neměly dlouhého trvání.

Letecké bombardování Baťových závodů 20. listopadu 1944 poškodilo závodní elektrárnu, trolejové vedení linky "C" v úseku Náměstí Práce – Strhanec a řadu dalších zařízení, což citelně narušilo provoz.

Ani osvobozování města Zlína dne 2. května 1945 se neobešlo bez škod na provozním zařízení.

Svědčí o tom dopis z 5. 5. 1945, adresovaný Zlínské dopravní a.s., podepsaný náměstkem starosty Zavrtálkem :

"Dovolujeme si Vás upozornit, že v různých úsecích města jsou spadené dráty hlavního trolejbusového vedení, které brání v provozu, a žádáme Vás zdvořile, abyste Vašimi zaměstnanci provedli v tomto směru nápravu, aby při event. zapnutí el. proudu nedošlo k úrazu. Takovýmto způsobem zabezpečte měděné dráty proti případným krádežím."

K obnovení městské dopravy v plném rozsahu došlo již 14. května 1945.

zdroj : www.dszo.cz

zlínské trolejbusy

© Starý Zlín | všechna práva vyhrazena | www, svatební video Praha SKILL production Zlín | stará Praha | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid | RSS valid
generální partner ZELENKA Czech Republic s.r.o. | oficiální partner statutární město Zlín