partner nadace

hlavní partner

generální partner

hlavní partnergenerální partner Nadace Tomáše Bati partneři

ZELENKA Czech Republic s.r.o.

generální partner www.staryzlin.cz

generální partner Zelenka

Společnost ZELENKA je zlínská rodinná firma zabývající se cizojazyčnými překlady a výukou cizích jazyků. Existuje od roku 1990. V současné době má pobočky v osmi zemích světa, ale hlavní sídlo společnosti ZELENKA vždy bylo (a stále zůstává) ve Zlíně. Příčinou tohoto patriotismu je fakt, že většina firemních manažerů, hlavních překladatelů, tlumočníků i lektorů je se Zlínem velmi úzce spjata jak svým osobním životem, tak i pozitivním vztahem k baťovskému podnikatelskému myšlení. Díky tomu je firma příznivě nakloněna i hlavní myšlence tohoto internetového projektu :

Zpřístupnit široké veřejnosti co nejvíce historických fotografií, myšlenek či odkazů dokumentujících fenomenální rozvoj tohoto města.

Zde je přehled služeb, které společnost ZELENKA poskytuje:

Překlady

Překládáme do více než stovky světových jazyků. Díky sofistikované personální práci máme k dispozici ty nejlepší specialisty z celého světa. Malé i velké překladatelské projekty dokážeme zhotovit velmi rychle. Základní, odborné, stylistické a předtiskové korektury jsou nedílnou součástí naší každodenní práce.


Lokalizace

Lokalizace je provedení specializovaného překladu softwaru, programové dokumentace, webových stran, nápovědy či multimediálního projektu, jehož součástí je zajištění a prověření správné funkce překládané aplikace. Lokalizace velmi úzce souvisí s internacionalizací. Váš produkt může po lokalizaci beze změny pracovat v různém jazykovém prostředí.


DTP (grafická úprava dokumentů)

Přeložené dokumenty graficky upravíme do požadovaného formátu, případně přímo připravíme pro publikaci v elektronické či tištěné podobě. Pracujeme téměř se všemi formáty pro PC i MAC OS.


Tlumočení

Nabízíme všechny druhy tlumočení. Konsekutivní tlumočení (následné překládání jednotlivých částí mluveného slova), simultánní tlumočení na konferencích včetně zajištění tlumočnické techniky (souběžně s mluveným projevem přednášejícího) a také soudní tlumočení.


Jazykové kurzy

Naši lektoři provádějí výuku ve firemních nebo individuálních kurzech na vysoké profesionální úrovni. Naučíme vás číst, psát a komunikovat ve všech běžných jazycích. Pro vaši firmu zajistíme komplexní systém jazykového vzdělávání. Jazykovým auditem zjistíme pokročilost studentů a navrhneme individuální studijní plán. Jazykové kurzy pro vás zajistíme v Praze, Brně, Olomouci a Zlíně.


Poradenství

Poradenství je specifickou součástí našich služeb. Pomůžeme vám snížit náklady na tvorbu a překládání vašich firemních materiálů. Odborně vám poradíme a navrhneme systémová řešení.


nahoru
Staré pozdravy Staré Luhačovice Staré železnice Staré Košice Stará Praha Old Prague Fotogen

© Starý Zlín 2007-2019

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?

Veškerý obrazový materiál na www.staryzlin.cz je opatřen ochranným vodoznakem, obsah těchto webových stránek je chráněn vlastním autorským právem nebo autorským právem jiných stran. Kopírování, rozšiřování, pronájem, vytěžování nebo jakékoli zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno, neoprávněné užití jakéhokoli obsahu je postižitelné v občanskoprávním i trestním řízení.