ZELENKA Czech Republic s.r.o. - generální partner www.staryzlin.cz

ZELENKA Czech Republic s.r.o.
generální partner www.staryzlin.cz

Společnost ZELENKA je zlínská rodinná firma zabývající se cizojazyčnými překlady a výukou cizích jazyků. Existuje od roku 1990. V současné době má pobočky v osmi zemích světa, ale hlavní sídlo společnosti ZELENKA vždy bylo (a stále zůstává) ve Zlíně. Příčinou tohoto patriotismu je fakt, že většina firemních manažerů, hlavních překladatelů, tlumočníků i lektorů je se Zlínem velmi úzce spjata jak svým osobním životem, tak i pozitivním vztahem k baťovskému podnikatelskému myšlení. Díky tomu je firma příznivě nakloněna i hlavní myšlence tohoto internetového projektu :

Zpřístupnit široké veřejnosti co nejvíce historických fotografií, myšlenek či odkazů dokumentujících fenomenální rozvoj tohoto města.

Zde je přehled služeb, které společnost ZELENKA poskytuje:

Překlady

Překládáme do více než stovky světových jazyků. Díky sofistikované personální práci máme k dispozici ty nejlepší specialisty z celého světa. Malé i velké překladatelské projekty dokážeme zhotovit velmi rychle. Základní, odborné, stylistické a předtiskové korektury jsou nedílnou součástí naší každodenní práce.


Lokalizace

Lokalizace je provedení specializovaného překladu softwaru, programové dokumentace, webových stran, nápovědy či multimediálního projektu, jehož součástí je zajištění a prověření správné funkce překládané aplikace. Lokalizace velmi úzce souvisí s internacionalizací. Váš produkt může po lokalizaci beze změny pracovat v různém jazykovém prostředí.


DTP (grafická úprava dokumentů)

Přeložené dokumenty graficky upravíme do požadovaného formátu, případně přímo připravíme pro publikaci v elektronické či tištěné podobě. Pracujeme téměř se všemi formáty pro PC i MAC OS.


Tlumočení

Nabízíme všechny druhy tlumočení. Konsekutivní tlumočení (následné překládání jednotlivých částí mluveného slova), simultánní tlumočení na konferencích včetně zajištění tlumočnické techniky (souběžně s mluveným projevem přednášejícího) a také soudní tlumočení.


Jazykové kurzy

Naši lektoři provádějí výuku ve firemních nebo individuálních kurzech na vysoké profesionální úrovni. Naučíme vás číst, psát a komunikovat ve všech běžných jazycích. Pro vaši firmu zajistíme komplexní systém jazykového vzdělávání. Jazykovým auditem zjistíme pokročilost studentů a navrhneme individuální studijní plán. Jazykové kurzy pro vás zajistíme v Praze, Brně, Olomouci a Zlíně.


Poradenství

Poradenství je specifickou součástí našich služeb. Pomůžeme vám snížit náklady na tvorbu a překládání vašich firemních materiálů. Odborně vám poradíme a navrhneme systémová řešení.


© Starý Zlín | všechna práva vyhrazena | www, svatební video Praha SKILL production Zlín | stará Praha | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid | RSS valid
generální partner ZELENKA Czech Republic s.r.o. | oficiální partner statutární město Zlín