videa ze starého Zlína, převzatá z You Tube

Upřímně konstatuji, že vzhledem k mnohdy mrzké jak obsahové, tak i technické kvalitě příspěvků nejsem osobně fenoménem You Tube osloven (srovnejte kupř. s www.vimeo.com), nicméně činím výjimku a v tomto případě si dovolím na You Tube odkázat :

...nemám to srdce vás o ony půvabné filmečky připravit... :o)

(pro návrat k prvnímu videu stiskněte F5)

© Starý Zlín | všechna práva vyhrazena | www, svatební video Praha SKILL production Zlín | stará Praha | CSS 2.1 valid | RSS valid
generální partner ZELENKA Czech Republic s.r.o. | oficiální partner statutární město Zlín