Dálnice v Chřibech - "Baťova dálnice"

za příspěvěk vč. fotografií děkujeme Jiřímu Blahovi

Baťova dálnice Baťova dálnice Baťova dálnice Baťova dálnice Baťova dálnice Baťova dálnice Baťova dálnice Baťova dálnice Baťova dálnice Baťova dálnice

Termín dálnice označuje rychlostní komunikaci pro motorová vozidla. Název vznikl ve třicátých letech 20.století. Autorem pojmu je zaměstnanec tehdejšího Velitelství stavby dálkových silnic, škpt.Karel Chmel.

S návrhy na stavbu dálnic se v Československu začalo již před druhou světovou válkou. Díky podpoře velkých průmyslníků, za něž jmenujme Jana Antonína Baťu, začala tato myšlenka dostávat jasné obrysy v druhé polovině třicátých let. Po mnichovském diktátu v roce 1938 se stal požadavek spojení obou konců republiky ještě naléhavější i z politických důvodů. V Chřibech byla zahájena stavba dálnice Praha – Brno – Slovensko na jaře roku 1939 v úseku Zástřizly – Vlčák – Bunč – Kostelany a částečně kácením v úseku Kostelany – Nová Dědina. Dálnice měla vést jižně od Zlína, po jižních svazích Vizovických vrchů a po překonání řeky Senice na Slovensko. Stavební správa pro všechny díly chřibské dálnice měla sídlo ve Zdounkách. Dozor pro jednotlivé díly byl umístěn v Zástřizlech, na Bunči v turistické chatě a v obci Kostelany v hostinci U Sedláčků. Příchodem německých okupantů se musely upravit některé technické parametry dálniční stavby.

Trasu Zástřizly - Vlčák v délce 6 812 m budovala firma ing.Frič a ing.Brauberger z Prahy, trasu Vlčák – Bunč v délce 5 238 m stavěla firma ing.Beneš a spol. z Přerova a poslední trasu v Chřibech Bunč – Kostelany v délce 4 180 m měla přidělenou firma Posista a.s. z Brna. Výstavba dálnice, která měla podélně rozdělit Chřiby, definitivně skončila na jaře roku 1942. Po válce se nejen z ekonomických důvodů ve stavbě nepokračovalo, pouze její dílčí části v Čechách byly později zakomponovány do současné dálniční sítě. V Chřibech se prováděly jen udržovací práce s malým počtem dělníků. Na prvním dílu v Zástřizlech pracovalo šest dělníků, u Vlčáku tři a na Kostelansku u firmy Posista a.s. třináct zaměstnanců. Od roku 1949 je dálniční úsek v Chřibech definitivně ponechán svému osudu.

Terénní úpravy a stavby zarostly lesem. Jako pomníky zůstaly jen kamenné propustě a železobetonové viadukty. V katasru obce Zástřizly se nachází hned několik dálničních staveb. Jedná se především o tři dálniční mosty, z nichž první „Černý“, stojí před vesnicí, druhý „Bílý“ je přímo v obci a poslední „ Červený“ byl postaven za vsí na okraji Studeného žlebu. Dodnes jsou čitelné teréní úpravy, kamenné propustě a podchody pro zvěř při cestě ze Zástřizel na Vlčák a dále přes Brdo na Bunč a Kostelany. Tam dálniční stavby končí. Při cestě z Brda na Bunč stojí nejznámější nedokončený železobetonový most, zvaný „Zelený“. Na dalším dálničním úseku z Bunče do Kostelan potkáme vedle znatelných terénních úprav i několik propustí, postavených z kamene. Na jižním okraji obce Kostelany stojí téměř hotový železobetonový most, dnes dozděný a opatřený vraty coby skladovací prostor.

Výstavba dálnice také hodně zasáhla do života občanů v okolí Chřibů. Lidé si těžce zvykali na to, že v dříve tiché lokalitě se pohybuje s obrovským hlukem spousta těžké stavební techniky a také stovky stavebních dělníků a personálu stavebních firem, ubytovaných v okolí stavby. Snad malé pozitivum stavby dálnice byla pro místní občany možnost zaměstnání.

Pozemky pro stavbu dálnice byly státem vykoupeny a z devadesáti procent zaplaceny. Zbylých deset procent mělo být doplaceno po dokončení stavby. Části pozemků byly od války až do roku 1990 využívány státem a některé i původními majiteli. Vzhledem k tomu, že ke změně vlastnictví byl dán jen pokyn a fakticky pozemky nepřešly do vlastnictví státu, byly pozemky po uvedeném roce majitelům vráceny.

S odstupem šedesáti let a s negativními zkušenostmi působení silniční dopravy na životní prostředí, můžeme být jenom rádi, že se stavba dálnice přes nejkrásnější část Chřibů neuskutečnila.

Baťova dálnice mapa

Pozůstatky Baťovy dálnice v Chřibech

Nedokončená dálnice v ChřibechNedokončená dálnice v ChřibechNedokončená dálnice v ChřibechNedokončená dálnice v ChřibechNedokončená dálnice v ChřibechNedokončená dálnice v ChřibechNedokončená dálnice v ChřibechNedokončená dálnice v Chřibech

Podrobná mapa Protektorátní dálnice na webu www.dalnice.com

Baťova dálnice se říkalo také cestě, která měla vést ze Zlína do Luhačovic. Ludkovice – nedokončený most

Ludkovice – nedokončený most Ludkovice – nedokončený most Ludkovice – nedokončený most Ludkovice – nedokončený most Ludkovice – nedokončený most Ludkovice – nedokončený most Ludkovice – nedokončený most Ludkovice – nedokončený most Ludkovice – nedokončený most Ludkovice – nedokončený most Ludkovice – nedokončený most

I VY MŮŽETE PŘISPĚT DO WEBU O STARÉM ZLÍNĚ SVÝMI FOTOGRAFIEMI. FOTOGRAFIE NÁM ZASÍLEJTE
NA E-MAILOVOU ADRESU: partnerstvi@staryzlin.cz

nahoru

© Starý Zlín | všechna práva vyhrazena | www, svatební video Praha SKILL production Zlín | stará Praha | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid | RSS valid
generální partner ZELENKA Czech Republic s.r.o. | oficiální partner statutární město Zlín